Sul fiume nei pressi di Yangshuo, Guangxi, Cina
2006
Foto Dario Bonetti
Sul fiume nei pressi di Yangshuo, Guangxi, Cina