Tempio vicino a Pechino, Cina
2006
Foto Dario Bonetti
Tempio vicino a Pechino, Cina