Casa tibetana, Sichuan, Cina
2006
Foto Dario Bonetti
Casa tibetana, Sichuan, Cina